Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation.

 
Skogsindustrin - motorn i en biobaserad samhällsekonomi Skogsindustrin - motorn i en biobaserad samhällsekonomi Skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi
Information angående branden i Västmanland

Film om BioInnovation - nya biobaserade produkter och material


 

ITM_logo_220.jpg