Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation.

 
Bioekonomi betyder både tillväxt och ökad hållbarhet Bioekonomi betyder både tillväxt och ökad hållbarhet Bioekonomi betyder både tillväxt och ökad hållbarhet


Twitter