Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation.

 
Skogsindustrierna i Almedalen 2015 Skogsindustrierna i Almedalen 2015 Våra aktiviteter i Almedalen 2015
Skogsindustrin - motorn i en biobaserad samhällsekonomi Skogsindustrin - motorn i en biobaserad samhällsekonomi Skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi

KalenderTwitter