Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation.

 
Läs mer om Skogsindustriernas aktiviteter i Almedalen
Skogsindustrin - motorn i en biobaserad samhällsekonomi Skogsindustrin - motorn i en biobaserad samhällsekonomi Skogsindustrin - motorn i en biobaserad samhällsekonomi

Kalender

Film om BioInnovation - nya biobaserade produkter och material


 

ITM_logo_220.jpg