Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation.

 
Välkommen till Skogsnäringsveckan 2015
Skogsindustrin - motorn i en biobaserad samhällsekonomi Skogsindustrin - motorn i en biobaserad samhällsekonomi Skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi

KalenderTwitter